2019. gads
Oktobris

Labāko Eiropas floutinga centru apmeklējums un iekārtu izpēte.

2020. gads

1. Februāris

Telpu nomas līguma parakstīšana

2020. gads
Februāris

Telpu remontdarbu uzsākšana

2020. gads

12. Marts

Saistībā ar COVID-19 pandēmiju, Valstī izsludina ārkārtas situāciju.

2020. gads
Jūlijs

Remontdarbi turpinās.

2020. gads

7. Oktobris

Floutinga kapsulu uzstādīšana.

2020. gads
28. Novembris

Sarkanās gaismas terapijas iekārtu uzstādīšana.

2020. gads

Decembris

Remontdarbu pabeigšana.

2021. gads
Janvāris - Jūnijs

Esam slēgti COVID-19 ierobežojumu dēļ.

2021. gads

10. jūnijs

Floaty salona atvēršana! 🥳