Iekšējās kārtības noteikumi

I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI


Ievadnoteikumi:

1.1. Ikviena apmeklētāja pienākums pirms FLOATY® salona (turpmāk tekstā – FLOATY) floutinga, 4D masāžas krēsla vai sarkanās gaismas terapijas apmeklējuma rūpīgi iepazīties un ievērot iekšējās kārtības noteikumus (turpmāk tekstā – Noteikumi).

1.2. Noteikumi ir izvietoti FLOATY mājas lapā www.floaty.lv

1.3. SIA FLOATY nenes nekādu atbildību, ja apmeklētājs neievēro Noteikumus, FLOATY darbinieku norādījumus, izvietotās brīdinājuma zīmes, uzrakstus, nodara kaitējumu savai veselībai, apdraud savu vai citu apmeklētāju veselību vai dzīvību, nodara materiālus vai morālus zaudējumus trešajai personai.

1.4. Apmeklētājs ir atbildīgs par savu veselības stāvokli, fizisko sagatavotību pirms FLOATY apmeklējuma un tā apmeklējuma laikā.

1.5. Gadījumā, ja FLOATY apmeklējuma laikā, apmeklētāja veselības stāvoklis pasliktinās, apmeklētājam nekavējoties jāvēršas pie darbinieka.

1.6. FLOATY darbiniekiem ir tiesības izraidīt apmeklētāju, ja tas neievēro Noteikumus, darbinieku norādījumus, izvietotās brīdinājuma zīmes vai uzrakstus. Šādā gadījumā, apmeklētājam netiek atmaksāta samaksātā maksa par pakalpojumu.

1.7. Apmeklētājam ir tiesības iesniegt rakstisku iesniegumu par jebkuru negadījumu FLOATY telpās, ja viņam ir kādas pretenzijas vai ierosinājumi.

1.8. Drošības apsvērumu dēļ, FLOATY darbiniekiem ir tiesības pieprasīt uzrādīt apmeklētāja somas saturu.

1.9. Drošības apsvērumu dēļ, uzgaidāmā telpa FLOATY salonā ir aprīkota ar videonovērošanas iekārtu. FLOATY videonovērošanas laikā ievēro personu datu apstrādes un aizsardzības prasības.

1.10. Apmeklētājiem ir saistoša FLOATY privātuma politika. Ar to var iepazīties www.floaty.lv

2. Apmeklēšanas kārtība:

2.1. Iegādājoties abonementu vai vienreizējo biļeti, apmeklētājs apstiprina, ka ir iepazinies un piekrīt FLOATY Noteikumiem, kā arī apņemas tos ievērot sava apmeklējuma laikā.

2.2. Iegādājoties abonementu apmeklētājam ir jāuzrāda personas apliecinošs derīgs dokuments (pase, ID karte vai cita veida dokuments), ar kuru personu var identificēt.

2.3. Apmeklētājs var iegādāties dāvanu karti FLOATY pakalpojumiem gan sev, gan citām personām. Dāvanu kartes izmantošanas termiņš ir 12 (divpadsmit) mēneši no iegādes datuma.

2.4. FLOATY salonā sniegtie pakalpojumi pieejami personām TIKAI no 18. gadu vecuma.

2.5. Pirms ieiešanas floutinga, masāžas vai sarkanās gaismas terapijas telpās, virsdrēbes ir jānovieto garderobē, uzgaidāmajā telpā. SIA FLOATY nenes atbildību par garderobē atstātajām personīgajām mantām.

2.6. Atrodoties FLOATY telpās, apmeklētājiem ir jālieto apavu bahilas.

2.7. Apmeklētājam jāņem vērā, ka floutinga telpu, floutinga kapsulu un dušu grīdas var būt mitras un slidenas.

2.8. Izmantojot matu žāvēšanas iekārtas (fēnus un matu taisnotājus), aizliegts ar mitrām vai slapjām rokām tos lietot, kā arī lietojot tos ievērot distanci starp matiem un matu žāvēšanas iekārtu.

2.9. Klientu apkalpošanas speciālistiem ir tiesības pārtraukt apmeklētāju ielaišanu
FLOATY telpās, ja apmeklētāju skaits pārsniedz atļauto.

3. FLOATY salonā aizliegts:

3.1. Apmeklēt floutinga, 4D masāžas vai sarkanās gaismas terapijas seansus alkohola reibumā vai narkotisko vielu ietekmē.

3.2. Iebraukt ar velosipēdu, skrituļslidām, elektriskajiem skūteriem vai citiem braucamrīkiem, izņemot bērnu un invalīdu ratiņus.

3.3. Ienest ieročus, sprāgstvielas, viegli uzliesmojošas vielas, indīgas vielas, alkoholiskos dzērienus, narkotiskas vai toksiskas vielas, stikla un skārda taru un citus priekšmetus, kas var apdraudēt citu cilvēku veselību, drošību un dzīvību.

3.4. Smēķēt, lietot alkoholiskos dzērienus, narkotiskās un toksiskās vielas FLOATY telpās.

3.5. Bojāt FLOATY telpas, aprīkojumu, iekārtas vai inventāru.

3.6. Ienākt FLOATY telpās ar dzīvniekiem.

3.7. Apmeklēt FLOATY ar akūtiem saslimšanas simptomiem (paaugstināta temperatūra, drudzis), konjunktīvu, ādas vai citām lipīgām slimībām, vaļējām brūcēm vai pārsējiem, kuri var apdraudēt citu apmeklētāju drošību.

3.8. Apmeklētājs ir atbildīgs par savas rīcības rezultātā radītajiem zaudējumiem, kas nodarīti SIA FLOATY vai trešajām personām.

3.9. Par aizliegumu prasību neievērošanu, darbiniekam ir tiesības aizliegt apmeklētājam turpināt izmantot FLOATY sniegtos pakalpojumus. Par atkārtotu prasību neievērošanu, SIA FLOATY administrācijai ir tiesības anulēt apmeklētāja abonementu vai ieejas karti, neatmaksājot abonementa vai ieejas maksas vērtību.

II SPECIĀLIE NOTEIKUMI

4. Floutinga iekšējās kārtības noteikumi:

4.1. Apmeklētājs ir atbildīgs par savu veselības stāvokli, fizisko sagatavotību, peldēt prasmi un iemaņām pirms FLOATY apmeklējuma un tā apmeklējuma laikā.

4.2. Gadījumā, ja FLOATY apmeklējuma laikā, apmeklētāja veselības stāvoklis pasliktinās, apmeklētājam nekavējoties jāvēršas pie darbinieka.

4.3. FLOATY darbiniekam ir tiesības izraidīt apmeklētāju, ja tas neievēro Noteikumus, darbinieku norādījumus vai izvietotās brīdinājuma zīmes vai uzrakstus. Šādā gadījumā, apmeklētājam netiek atmaksāta samaksātā ieejas maksa.

4.4. Apmeklētājiem stingri ir jāievēro noteiktais apmeklējuma laiks un vieta.

4.5. Pirms iekāpšanas floutinga kapsulā. apmeklētājam obligāti ir jānomazgājas dušā. Pirms floutinga seansa obligāti jāizmazgā mati ar šampūnu. Nedrīkst lietot matu kondicionieri pirms floutinga seansa.

4.6. Apmeklētājam jāņem vērā, ka dušu un ģērbtuvju telpu grīdas var būt mitras un slidenas.

4.7. Izmantojot matu žāvēšanas iekārtas (fēnus un matu taisnotājus), aizliegts ar mitrām vai slapjām rokām tos lietot, kā arī lietojot tos ievērot distanci starp matiem un matu žāvēšanas iekārtu.

4.8. Apmeklētājs ir atbildīgs par personīgās higiēnas prasību ievērošanu.

4.9. Apmeklētājam pašam ir jāizvērtē un jābūt atbildīgam par savu veselības stāvokli, un atbilstoši tam jāizvēlas uzturēšanas ilgums floutinga kapsulā. Lietojot medikamentus (antibiotikas, antidepresantus, diurētiskus līdzekļus, u.c. ) floutingu apmeklēt pēc konsultācijas ar ārstu.

4.10. Nekavējoties pārtraukt uzturēšanos floutinga kapsulā, ja rodas diskomforta sajūta.

4.11. Atrodies floutinga telpā, apmeklētājam jāatturas no jebkāds rīcības, kas var apdraudēt paša vai citu personu dzīvību, veselību vai drošību.

4.12. Aizliegts pieskarties iekārtām, kas atrodas blakus floutinga kapsulai un novietot drēbes vai citus priekšmetus uz tām.

4.13. Floutinga kapsulā aizliegts lietot ķermeņa kosmētiskos līdzekļus (medu, kafijas biezumus, mālu, u.c.).

4.14. Aizliegts liet ūdeni vai cita veida šķidrumus floutinga kapsulā.

4.15. Aizliegts ienest ēdienu, jebkādus dzērienus stikla traukos, alkoholiskos dzērienus vai citas apreibinošas vielas.

4.16. Aizliegts lietot košļājamo gumiju.

4.17. Aizliegts spļaut uz grīdas, sienām vai ūdenī.

4.18. Aizliegts kārtot dabiskās vajadzības ārpus paredzētajām vietām.

4.19. Aizliegts liegt, svilpt un skriet vai nevajadzīgi saukt pēc palīdzības, lai nemaldinātu FLOATY darbiniekus.

4.20. Aizliegts lekt floutinga kapsulā vai nirt.

4.21. Aizliegts kāpt uz floutinga kapsulas.

4.22. Aizliegts aiztikt temperatūras un kustību sensorus telpās.

5. 4D Masāžas iekšējās kārtības noteikumi:

5.1. Masāžas krēslā nedrīkst atrasties apavos.

5.2. Atrodoties masāžas krēslā, uz kājām obligāti jāuzvelk bahilas.

5.3. Apmeklētāju pienākums ir saudzīgi izturēties pret FLOATY masāžas krēslu un aprīkojumu.

5.4. Apmekelētāju pienākums ir ievērot kārtību un tīrību, atkritumus mest tikai tam
paredzētajās vietās.

5.5. Apmeklētāju pienākums ir ievērot telpā norādītās zīmes un FLOATY darbinieku norādījumus.

5.6. Aizliegts ienest ēdienu, jebkādus dzērienus stikla traukos, alkoholiskus dzērienus vai citas apreibinošas vielas.

5.7. Aizliegts lietot košļājamo gumiju.

5.8. Aizliegts spļaut uz grīdas un sienām.

5.9. Ja rodas diskomforts masāžas seansa laikā, nekavējoties pārtraukt masāžas seansu un par to paziņot FLOATY darbiniekiem izmantojot speciālo trauksmes pogu.

5.10. Masāžas seansa beigās, ievietot lietotās bahilas atkritumu tvertnē.

5.11. Aizliegts kāpt uz masāžas krēslu.

5.12. Aizliegts liet ūdeni vai cita veida šķidrumus masāžas krēslā.

5.13. Aizliegts patvaļīgi regulēt masāžas krēsla darbību un iestatījumus.

5.14. Aizliegts noņemt higiēnisko pārklāju no masāžas krēsla.

6. Sarkanās gaismas terapijas iekšējās kārtības noteikumi:

6.1. Grūtniecēm obligāti jākonsultējas ar ārstu pirms sarkanās gaismas terapijas apmeklējuma.

6.2. Kategoriski aizliegts uzturēties sarkanās gaismas kabīnē ilgāk par 15 minūtēm.

6.3. Visu seansa laiku obligāti jālieto speciālās aizsargbrilles.

6.4. Diskomforta gadījumā, nekavējoties pārtraukt seansu.

6.5. Aizliegts mainīt iekārtu iestatījumus.

6.6. Aizliegts aiztikt ar rokām stikla paneļus kabīnes sānos.

6.7. Aizliegts atspiesties pret kabīnes iekšējām un ārējām sienām.

6.8. Aizliegts ienest ēdienu, jebkādus dzērienus stikla traukos, alkoholiskus dzērienus vai citas apreibinošas vielas.

6.9. Aizliegts liet ūdeni vai cita veida šķidrumus sarkanās gaismas kabīnē.